Superviken - Not just another WordPress weblog

Informasjon

Superviken har en bakgrunn hvor hun tok en bachelor i visuell komunikkasjon og design ved høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Etterpå ble det en bachelor ved Høgskolen i Gjøvik, mediedesign.
Superviken vil by deg på det meste som har med kreativitet å gjøre. Superviken maler og tegner og er også en grafisk designer.

Ser du noe du liker? Superviken tar oppdrag både når det gjelder illustrasjon, maleri og grafisk design.

Åshild Stolsmo Viken // tlf 915 48 685 // superviken@gmail.com